KALENDARIUM


Kalendarium2020


11 mars:

Smärtbehandling av äldre

Docent Carl-Olav Stiller, klinisk farmakologi, KI

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


11-12 mars:

6:e nationella konferensen i palliativ vård. Östersund. 

Anmälan via

www.palliativ2020.se


Aprils ST-seminarium inställt. Ett extra seminarium genomförs under hösten i stället.


22-24 april

YGS. Yngre geriatrikers symposium. Uppsala. Anmälan senast 14 februari.

Anmälan via

www.ygs.se


23-24 april

Dysphagia - Difficulty swallowing. Berzeliussymposium. Malmö.

Mer information


6-8 maj

Palliativ vård i livets slutskede. Delmål b5. Stockholms sjukhem.

Program och anmälan


13 maj:

Alkohol och äldre

Överläkare, PhD Charlotte Skoglund, Cereb.

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

Anmälan via

janusinfo.se


3-6 juni:

The 25th Nordic Congress of Gerontology will take place in Iceland

Anmälan via

http://ngf-geronord.se/


1-4 september:

Framtidens specialistläkare. Malmö Arena.

http://framtidenslakare.se/


16 september:

Urologiska sjukdomar hos äldre

Överläkare i urologi, PhD Lotta Renström Kosekela

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.

anmälan via

janusinfo.se


7-9 oktober

EUGMS i Aten

Program


21 oktober:

Prel Gerontologi

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


11 november:

Prel Handledning

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


9 december:

Prel KOL

ST-seminarium Sabbatsberg Josabethsalen 13.15-16.30.


2021

22-24 september

EUGMS i London

Mer information successivt på eugms.org.

Copyright @ All Rights Reserved